ПРИЕМ

Катедра „Геология и проучване на полезни изкопаеми“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Камен Петков ПОПОВ    CV

Кабинет: ГПФ, 245А
Тел.: 02 8060 575
e-mail: kpopov@mgu.bg

доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 251
Тел.: 02 8060 357
e-mail: sstoykov@mgu.bg

доц. д-р Христо Бориславов ДИМИТРОВ    CV

Кабинет: ГПФ, 153
Тел.: 02 8060 520
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Александър Кирилов ЗДРАВКОВ    CV

Кабинет: ГПФ, 253
Тел.: 02 8060 359
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg

доц. д-р Калин Иванов РУСКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 252
Тел.: 02 8060 362
e-mail: rouskov@mgu.bg

гл. ас. д-р Николай Красимиров ХРИСТОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 349
Тел.: 02 8060 378
e-mail: n_hristov@mgu.bg

гл. ас. д-р Гергана Георгиева МЕРАЧЕВА    CV

Кабинет: ГПФ, 355
Тел.: 02 8060 381
e-mail: gergana.meracheva@mgu.bg

ас. Даниела Иванова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 250
Тел.: 02 8060 356
e-mail: d.nikolova@mgu.bg

гл. ас. д-р Данаил Янков ЙОВЧЕВ CV

Кабинет: ГПФ, 250
Тел.: 02 8060 356
e-mail: d.yovchev@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 351
Тел.: 02 8060 350
e-mail: e.zaneva@mgu.bg