Катедра „Геология и проучване на полезни изкопаеми“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Камен Петков Попов     CV

Кабинет: ГПФ, 245А
Тел.: 8060575
e-mail: kpopov@mgu.bg

проф. д-р Ефросима Петрова Занева-Добранова     CV

Кабинет: ГПФ, 351
Тел.: 8060350
e-mail: e.zaneva@mgu.bg

доц. д-р Станислав Стефанов Стойков     CV

Кабинет: ГПФ, 251
Тел.: 8060357
e-mail: sstoykov@mgu.bg

доц. д-р Христо Бориславов Димитров     CV

Кабинет: ГПФ, 153
Тел.: 8060520
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Александър Кирилов Здравков     CV

Кабинет: ГПФ, 253
Тел.: 8060359
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg

доц. д-р Калин Иванов Русков     CV

Кабинет: ГПФ, 252
Тел.: 8060362
e-mail: rouskov@mgu.bg

гл.ас. д-р Николай Красимиров Христов     CV

Кабинет: ГПФ, 349
Тел.: 8060378
e-mail: n_hristov@mgu.bg

гл.ас. д-р Гергана Георгиева Мерачева     CV

Кабинет: ГПФ, 355
Тел.: 8060381
e-mail: gergana.meracheva@mgu.bg