Катедра „Геология и геоинформатика“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Иван Димитров Иванов     CV

Кабинет: ГПФ, 266
Тел.: 02 8060367
e-mail: ivan.d.ivanov@mgu.bg

доц. д-р Валери Валентинов Сачански     CV

Кабинет: ГПФ, 264
Тел.: 02 8060371
e-mail: valeri.sachanski@mgu.bg

доц. д-р Георги Кръстев АЙДАНЛИЙСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 263
Тел.: 02 8060372
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg

доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 265
Тел.: 02 8060369
e-mail: b_valchev@mgu.bg dekangpf@mgu.bg

гл.ас. д-р Валентина Ванкова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283
Тел.: 02 8060497
e-mail: v.nikolova@mgu.bg

гл.ас. д-р Радостина Емилова РИЗОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 285
Тел.: 02 8060486
e-mail: r.rizova@mgu.bg

гл.ас. д-р Димитър Георгиев СЪЧКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 264
Тел.: 02 8060371
e-mail: Dimitar.Sachkov@mgu.bg

гл.ас. д-р Елица Стоянова ЗАРЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283
Тел.: 02 8060497
e-mail: elitsa.zareva@mgu.bg