ПРИЕМ

Календарен график

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

на учебните занятия за първи и втори семестър на 2023/2024 учебна година

I. Образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР“ и образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” след средно образование*

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен учебен семестър
04.09.2023 г. – 10.09.2023 г. вкл.- Ликвидационна сесия
11.09.2023 г. – Откриване на учебната 2023/2024 г.
11.09.2023 г. – 15.09.2023 г. вкл. – Записване за учебната 2023/2024 г.
11.09.2023 г. – 22.12.2023 г. вкл. – Зимен семестър
23.12.2023 г. – 05.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция
08.01.2024 г. – 26.01.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър
Летен учебен семестър
29.01.2024 г. – 17.05.2024 г. вкл. – Летен семестър
29.01.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.05.2024 г. – 06.05.2024 г. вкл. – Великденска ваканция
20.05.2024 г. – 09.06.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия летен семестър
10.06.2024 г. – 16.06.2024 г. вкл. – Поправителна сесия
17.06.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.07.2024 г. – 01.09.2024 г. вкл. – Ваканция
02.09.2024 г. – 08.09.2024 г. вкл. – Ликвидационна сесия
02.09.2024 г. – 13.09.2024 г. вкл. – Записване за учебната 2024/2025 г.
09.09.2024 г. – Начало на учебната 2024/2025 г.

*Учебната година за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” след средно образование е два семестъра с продължителност по 15 седмици.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

04.09.2023 г. – 10.09.2023 г. вкл. – Поправителна сесия
11.09.2023 г. – 17.09.2023 г. вкл. – Ликвидационна сесия
18.09.2023 г. – 21.09.2023 г. вкл. – Записване за учебната 2023/2024 г.
08.01.2024 г –  28.01.2024 г. вкл. – Очни занятия зимен семестър
29.01.2024 г. – 16.02.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър
19.02.2024 г. – 25.02.2024 г. вкл. – Поправителна сесия зимен семестър
26.02.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
20.05.2024 г. – 09.06.2024 г. вкл. – Очни занятия летен семестър
10.06.2023 г. – 23.06.2023 г. вкл. – Редовна изпитна сесия летен семестър
24.06.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.07.2024 г. – 01.09.2024 г. вкл. – Ваканция
02.09.2024 г. – 08.09.2024 г. вкл. – Поправителна сесия
09.09.2024 г. – 15.09.2023 г. вкл. – Ликвидационна сесия
16.09.2024 г. – 30.09.2024 г. вкл. – Записване за учебната 2024/2025 г.
06.01.2025 г. – 26.01.2025 г. вкл. – Очни занятия зимен семестър за 2024/2025 г.

Забележки:

 1. С оглед на оптимизация на изпитния процес преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии.
 2. За поправителната и ликвидационната сесия на студентите преподавателите обявяват изпитните дати преди началото на лятната ваканция.
 3. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна и задочна форма на обучение
 4. По предложение на Деканатите някои практики могат да бъдат провеждани извън определените за тях периоди.
 5. Незаверена (неположена) съгласно учебния план практика се провежда според изискванията на Правила за провеждане на практики.

 

II. Образователно-квалификационна степен
„МАГИСТЪР“ след „Бакалавър”

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен учебен семестър
16.10.2023 г. – Откриване на учебната 2023/2024 г.
16.10.2023 г. – 26.01.2024 г. вкл. – Зимен  семестър
23.12.2023 г. – 07.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция
29.01.2024 г. – 16.02.2024 г. вкл. – Изпитна сесия зимен семестър
Летен учебен семестър
19.02.2024 г. – 31.05.2024 г. вкл. – Летен семестър
01.05.2024 г. – 06.05.2024 г. вкл. – Великденска ваканция
03.06.2024 г. – 09.06.2024 г. вкл. – Изпитна сесия летен семестър
10.06.2024 г. – 21.06.2024 г. вкл. – Преддипломни стажове
01.07.2024 г. – 01.09.2024 г. вкл. – Ваканция
02.09.2024 г. – 17.09.2024 г. вкл. – Поправителна и ликвидационна сесия
18.09.2024 г. – 30.09.2024 г. вкл. – Записване за учебната 2024/2025 г.
14.10.2024 г. – Начало на учебната 2024/2025 г.

Забележки:

 1. При модулно обучение изпитите се провеждат съгласно графика, определен в разписа.
 2. Разписът за ОКС «магистър» се изготвя от профилиращата катедра съгласно „Правила за учебна дейност”.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Календарният график се предлага от профилиращите катедри и след заверка от Декана на съответния факултет се утвърждава от Зам.-ректор по УД.

 

ІІІ. СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

18.09.2023 г.
25.09.2023 г.
04.03.2024 г.
15.03.2024 г.
26.06.2024 г.
28.06.2024 г.
16.09.2024 г.
20.09.2024 г.

За всеки випуск първата сесия се определя в съответствие с изпълнението на учебния план. Всяка следваща сесия е поправителна.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ФИЛИАЛ КЪРДЖАЛИ

Календарен график на учебните занятия за първи и втори семестър на 2023/2024 учебна година. Образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР“

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър
04.09.2023 г. – 10.09.2023 г. вкл. – Ликвидационна сесия
11.09.2023 г. – Откриване на учебната 2023/2024 г.
11.09.2023 г. – 15.09.2023 г. вкл. – Записване за учебната 2023/2024 г.
11.09.2023 г. – 22.12.2023 г. вкл. – Зимен семестър
23.12.2023 г. – 05.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция
08.01.2024 г. – 26.01.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър

Летен учебен семестър

29.01.2024 г. – 17.05.2024 г. вкл. – Летен семестър
29.01.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.05.2024 г. – 06.05.2024 г. вкл. – Великденска ваканция
20.05.2024 г. – 09.06.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия летен семестър
10.06.2024 г. – 16.06.2024 г. вкл. – Поправителна сесия
17.06.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.07.2024 г. – 01.09.2024 г. вкл. – Ваканция
02.09.2024 г. – 08.09.2024 г. вкл. – Ликвидационна сесия
02.09.2024 г. – 13.09.2024 г. вкл. – Записване за учебната 2024/2025 г.
09.09.2024 г. – Начало на учебната 2024/2025 г.

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

04.09.2023 г. – 10.09.2023 г. вкл. – Поправителна сесия
11.09.2023 г. – 17.09.2023 г. вкл. – Ликвидационна сесия
18.09.2023 г. – 21.09.2023 г. вкл. – Записване за учебната 2023/2024 г.
08.01.2024 г. – 28.01.2024 г. вкл. – Очни занятия зимен семестър
29.01.2024 г. – 16.02.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия зимен семестър
19.02.2024 г. – 25.02.2024 г. вкл. – Поправителна сесия зимен семестър
26.02.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
20.05.2024 г. – 09.06.2024 г. вкл. – Очни занятия летен семестър
10.06.2024 г. – 23.06.2024 г. вкл. – Редовна изпитна сесия летен семестър
24.06.2024 г. – 30.06.2024 г. вкл. – Учебни практики
01.07.2024 г. – 01.09.2024 г. вкл. – Ваканция
02.09.2024 г. – 08.09.2024 г. вкл. – Поправителна сесия
09.09.2024 г. – 15.09.2024 г. вкл. – Ликвидационна сесия
16.09.2024 г. – 30.09.2024 г. вкл. – Записване за учебната 2024/2025 г.
06.01.2025 г. – 26.01.2025 г. вкл. – Очни занятия зимен семестър за 2024/2025 г.

Забележки:

 1. С оглед на оптимизация на изпитния процес преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии.
 2. За поправителната и ликвидационната сесия на студентите преподавателите обявяват изпитните дати преди началото на лятната ваканция.
 3. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна и задочна форма на обучение
 4. По предложение на Деканатите някои практики могат да бъдат провеждани извън определените за тях периоди.
 5. Незаверена (неположена) съгласно учебния план практика се провежда според изискванията на Правила за провеждане на практики.