ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 20-ти и 21-ви септември 2022 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 20 септември (вторник) 2022 г.  

от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 21 септември (сряда) 2022 г. от 09:00 часа  

за абсолвентите от специалностите:

„Открито разработване на полезни изкопаеми“, „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ и „Техника и технология на взривните работи“,ОКС „МАГИСТЪР“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 18.09.2022г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ до 15.09.2022г.

Каб. 215, МТФ

Доц. д-р Евг. Александрова