ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Компютърни технологии в инженерната дейност) на 14-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

На 14 Март 2023 г.
ще се проведе:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната
дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната
дейност“ на ОКС МАГИСТЪР

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до
10.03.2023 в каб. 323