ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 4-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

на 04 юли (вторник) 2023 г. ще се проведат

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142 

за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“

и

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 14.00 ч, в зала 142

за абсолвентите от специалността:

„Индустриален мениджмънт“,ОКС „МАГИСТЪР“

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити до 12:00 часа на 26.06.2023 г. на мейл vessela.petrova@mgu.bg. Дипломните работи следва да се предадат в катедрата в същия срок.