ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година

На 09 март 2023 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС БАКАЛАВЪР

и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС“, „Газоснабдяване” и „УГИ” на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 02.03.2023 г. в канцеларията на катедрата.