ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Маркшайдерство и геодезия) на 6-ти март и 17-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година
На 06 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по МАРКШАЙДЕРСТВО за абсолвентите от специалността “Маркшайдерство и геодезия“ на ОКС БАКАЛАВЪР.
На 17 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ГЕОДЕЗИЯ за абсолвентите от специалността “Маркшайдерство и геодезия“ на ОКС БАКАЛАВЪР.
На 17 МАРТ 2023 г. от 10:00 ч. часа в зала 204А ще се проведат:
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалността “Маркшайдерство и геодезия“ на ОКС МАГИСТЪР.
Предаване на дипломни работи до 06 март 2023 в каб. 210.