ПРИЕМ

Държавен изпит (Катедра: Геология и геоинформатика) на 14 март 2024 г.

Катедра “Геология и геоинформатика”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година

на 14 март (четвъртък) 2024 г.

от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Геология и геоинформатика“, ОКС „Бакалавър“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 12.03.2024г.

Каб. 266, ГПФ

Доц. д-р Иван Димитров Иванов