Механизация на минното производство

Завършвайки специалност „Механизация на минното производство“ Вие сте дипломиран минен-инженер, който може да:

☑ Проектира механизация за технологични процеси;
☑ Извършва и ръководи ремонтни или инсталационни дейности;
☑ Конструира машини и съоръжения, използвайки съвременни компютърни методи (CAD CAM) за моделиране и контролиране на цифрови машини;
☑ Прилага компютърни методи за проучване и анализиране на механични системи (FEA).

Професионално направление 5.1 Машинно инженерство
Специалност Механизация на минното производство
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Машинен инженер
Форма на обучение Задочна
Срок на обучение Четири години