ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Механизация на минното производство“ Вие сте дипломиран минен-инженер, който може да:

☑ Проектира механизация за технологични процеси;
☑ Извършва и ръководи ремонтни или инсталационни дейности;
☑ Конструира машини и съоръжения, използвайки съвременни компютърни методи (CAD CAM) за моделиране и контролиране на цифрови машини;
☑ Прилага компютърни методи за проучване и анализиране на механични системи (FEA).

Професионално направление 5.1 Машинно инженерство
Специалност Механизация на минното производство
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Машинен инженер
Форма на обучение Редовна, Задочна
Срок на обучение Четири години