ПРИЕМ

Астрономията в България – Публична лекция на проф. дн Евгени Семков

Астрономията в България
На 22 ноември 2023 г. от 13.30 ч. в зала 274 на Геологопроучвателния факултет проф. дн Евгени Семков, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, ще изнесе лекция, посветена на развитието на астрономията в България. Поканват се всички интересуващи се студенти, докторанти и преподаватели.

Това е разказ за най-важните моменти от историята на астрономическата наука и практика у нас – от създаването през 1897 г. на първата у нас и една от първите на Балканите Астрономическа обсерватория, към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ролята на проф. Бъчеваров, първият преподавател по астрономия в тогавашното Висше училище, до наши дни.

Ще стане дума за астрономическите организации в България днес, сред които ИА с НАО, Българска академия на науките; Катедрата по астрономия към Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Астрономическият център към Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, народните астрономически обсерватории и планетариуми.

Астрономията в България се развива благодарение на новата апаратура и телескопи с които се увеличават нашите възможности за изследване на космическите обекти. След първата професионална астрономическа обсерватория в Белоградчик е построена Националната астрономическа обсерватория Рожен, която е научен комплекс от пет телескопа, последният от които е създаден през последните две години. През 2025 г. се очаква монтирането в близост до НАО Рожен на първия професионален радио телескоп у нас.