ПРИЕМ

Акредитация и Рейтинг

МГУ „Св. Иван Рилски“ е акредитиран с оценка 9,15.
Aкредитацията е валидна до 05.07.2024 г.

Награди

На 25.02.2021 г. под надслов „Най-добрите университети до бизнеса“ се проведе онлайн церемония за връчване на наградите на българските университети, според техния рейтинг. МГУ е лидер в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. Наградата на проф. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, бе връчена от инж. Кирил Илиев, изп. директор на „Геотрейдинг“ АД, който адмирира постиженията на университета и студентите.

На 11.02.2020 г. се проведе церемония за връчване на наградите на българските университети, според техния рейтинг. За поредна година МГУ е лидер в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“

Акредитирани направления и специалности

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в МГУ „Св. Иван Рилски“ – София

Професионално направление/специалност от регулираните професии

Срок на валидност на акредитацията

Оценка

Капацитет
по образователно-квалификационни степени

бакалавър

магистър

общо

4.4. Науки за земята

15.07.2025 г.

9,51

350

120

470

5.1. Машинно инженерство

21.06.2024 г.

8,79

200

60

260

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

19.02.2022 г.

9,00

500

100

600

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

21.07.2023 г.

9,14

430

185

615

Маркшайдерство и геодезия

08.10.2026 г.

9,05

250

250

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

25.09.2026 г.

9,11

1 150

350

1 500

5.11. Биотехнологии

19.07.2024 г.

8,76

155

40

195

5.13. Общо инженерство

13.10.2023 г.

9,15

300

125

425