ПРИЕМ

Администрация

Учебна работа и качество на обучението
Сектор „Студентска и преподавателска мобилност“

Сектор „Студентска и преподавателска мобилност“
Началник сектор

д-р инж. Ани Богданова СТЕФАНОВА CV
Кабинет: Ректорат, eт.3, ст.79
Тел.: 028060209, 0879 807 913
e-mail: ani.stefanova@mgu.bg
no image ava
Старши експерт „Регистри“
Младенка Друмева НЕЦОВА
Кабинет: Ректорат, 94
Тел.: 028060227, 0888825219
e-mail: m.netsova@mgu.bg
no image ava
Експерт „Регистри“
Милослава Емилова СТАВРЕВА
Кабинет: Ректорат, 778
Тел.: 028060220
e-mail: m.stavreva@mgu.bg

Учебно – информационен отдел

no image ava
Началник отдел
инж. Костадинка Тодорова БИДЖЕВА
Кабинет: Ректорат ет.3
Тел.: 028060482
E-mail: education.uio@mgu.bg, didi@mgu.bg
no image ava
Експерт УД
Мария Христова ИВАНОВА
Кабинет: Ректорат ет.1
Тел.: 028060530
E-mail: ksk@mgu.bg
no image ava
Експерт УД
Юлия Цанкова МАНУШОВА
Кабинет: Ректорат ет.1
Тел.: 028060208
E-mail: ksk@mgu.bg

Информационно – технически отдел

no image ava
Технически сътрудник
инж. Тончо Демирев ЖИВКОВ
Кабинет: Ректорат, 44
Тел.: 028060439
e-mail:
support@mgu.bg

Студентски общежития и столове

Началник отдел
Валери Петков ДАЧЕВ
Кабинет: Блок 1,
Тел.: 0879807550
e-mail: sos@mgu.bg
Старши експерт настаняване
Иванка ИВАНОВА ЧИПИЛЕВА
Кабинет: Блок 1, офис 4
Тел.: 0879807921
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 1
Мариета Варадинова Тодорова-СПИРИДОНОВА
Кабинет: Блок 1, офис 4
Тел.: 0879807919
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 22А
Величко Тодоров ДАНЕВ
Кабинет: Блок 22, 104
Тел.: 0879807918
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 60В и 60Г
Мариана Иванова ЙОВЧЕВА
Кабинет: Блок 60Г, 110
Тел.: 0879807914
e-mail: sos@mgu.bg
Организатор спомагателна дейност
Константин Тодоров МИЛАНОВ
Кабинет: Блок 1, офис 3
Тел.: 0879807922
e-mail: sos@mgu.bg

Библиотека

Началник сектор
инж. Венелина Петкова ПОПОВА-БИЧЕВА
Кабинет: Библиотека,
Тел.: 028060238
e-mail: lib@mgu.bg
Ст. експерт
инж. Николай Недялков МИТРЕВ
Кабинет: Библиотека,
Тел.: 028060226
e-mail: lib@mgu.bg

Научноизследователска дейност (НИД)

Издателска къща „Св. Иван Рилски“
проф. дн Ирена ГРИГОРОВА, Зам. Ректор НИД
Кабинет: Ректорат,
Тел.: 028060203, 028060547
e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

Административна и стопанска дейност (АСД)

Деловодство
Ст. експерт
Виктория Христос ЛИВАДИТИ
Кабинет: Ректорат, 63А
Тел.: 029624940, 028060216
e-mail: delovodstvo@mgu.bg
Транспорт и транспортни услуги
Злати Альотов ЛЬОТИН
Кабинет: Ректорат, ет.3
Тел.: 0879807904
e-mail: zzlati@abv.bg
Транспорт и транспортни услуги
Владимир КОРОТКИН
Кабинет: Ректорат, ет.3
Тел.: 0879807917
e-mail: v.korotkin@mgu.bg
Хигиена и охрана на труда
Гл. експерт
инж. Емилия Костадинова СОФРОНИЕВА
Кабинет: Ректорат, ет.3
Тел.: 0280602319
Техническо обслужване
Началник сектор
инж. Ганчо Григоров ЙОРДАНОВ
Кабинет:Лабораторен блок
Тел.: 028060480
e-mail: gancho_yp@abv.bg
Топлотехник
Иво Ганчев ЙОРДАНОВ
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 028060433
Електротехник
Петър Атанасов ИЛИЕВ
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 028060430
ВиК
Петър Георгиев СТОЯНОВ
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 028060430
Общ работник, поддържане на сгради
Пламен Тодоров ИВАНОВ
Кабинет:Лабор.блок,
Тел.:028060430

Финансово-счетоводен отдел

Гл. счетоводител
Елена Константиновна АСЕНОВА
Кабинет: Ректорат, 60
Тел.: 029621317, 028060212
e-mail: head.finance@mgu.bg
no image ava
Зам.-гл.счетоводител
Росица Боянова ПЕТЕЛКОВА
Кабинет: Ректорат, 61
Тел.: 028060413
e-mail: t.mihova@mgu.bg
no image ava
Зам.-гл.счетоводител НИС
Светлана Иванова ГАЛЕВА
Кабинет: Ректорат, 84
Тел.: 029621882, 028060231
e-mail: s.galeva@mgu.bg
no image ava
Финансов контрольор
Екатерина Иванова Джанкова – ДИМИТРОВА
Кабинет: Ректорат, 66
Тел.: 028060213
e-mail: fin.con@mgu.bg
Счетоводител НИС
Елка Георгиева МИЛЬОВА
Кабинет: Ректорат, 84
Тел.: 029621882, 028060231
e-mail: milyova@abv.bg
Касиер
Илиана Кирилова ГАЛЕВА
Кабинет: Ректорат, 62
Тел.: 9629089, 8060214
e-mail: ilgaleva_mgu@abv.bg

Управление на човешките ресурси и финансите

no image ava
Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“
Женя Спасова МИТЕВА
Кабинет: Ректорат, ет.2, ст.61
Тел.: 028060585
e-mail: hr@mgu.bg