Календар на събитията, посветени на 70-годишния Юбилей на
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"