Разпис на редовно обучение – Зимен семестър на 2023-2024 г.

Разпис на редовно обучение – Зимен семестър на 2023-2024 г.

Автоматика, информационна и управляваща техника – АИУТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 |

Електроенергетика и електрообзавеждане – ЕЕЕО
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Компютърни технологии в инженерната дейност – КТИД
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии – ГГПТТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето – КМКПМ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Геология и геоинформатика – ГГИ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Управление на ресурси и производствени системи – УРПС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Маркшайдерство и геодезия – МиГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Обогатяване и рециклиране на суровини – ОРС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Подземно строителство – ПС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Разработване на полезни изкопаеми – РПИ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Биотехнология – БТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Екология и опазване на околната среда – ЕООС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Приложна геофизика – ПГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Геология и проучване на минералните и енергийните ресурси – ГПМЕР
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Хидрогеология и инженерна геология – ХИГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Сондиране и добив на нефт и газ – СДНГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |