Разпис на задочно обучение – Летен семестър на 2022-2023 г.

Разпис на задочно обучение – Летен семестър на 2022-2023 г.

Автоматика, информационна и управляваща техника – АИУТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Електроенергетика и електрообзавеждане – ЕЕЕО
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии – ГГПТТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето – КМКПМ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Геология и геоинформатика – ГГИ
| курс 4 | курс 5 |

Маркшайдерство и геодезия – МиГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Обогатяване и рециклиране на суровини – ОРС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Подземно строителство – ПС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Разработване на полезни изкопаеми – РПИ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 |

Биотехнология – БТ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Екология и опазване на околната среда – ЕООС
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Приложна геофизика – ПГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 5 |

Геология и проучване на минералните и енергийните ресурси – ГПМЕР
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Механизация на минното производство – ММП
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |

Сондиране и добив на нефт и газ – СДНГ
| курс 1 | курс 2 | курс 3 | курс 4 | курс 5 |