Музей на уникалните кристали „Илия Делев”

ЗА МУЗЕЯ

През 2007 г. към Ректората на Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с подкрепата и съдействието на редица институции и промишлени фирми, се открива най-новият минералогичен музей в столицата – Музей на уникалните кристали „Илия Делев“. Той е създаден на базата на минерални образци от Бразилия, получени като дарение за Университета от известния колекционер на гигантски кристали от български произход г-н Илия Делев. В музея са представени редки кристални и минерални образци изключително от Бразилия в следните тематични раздели: кристалните цветя на природата; парад на феноменални кристали; съкровищата на щат Минас Жераис; ювелирни пегматитови минерали; минералните богатства на Бразилия; прекрасният свят на ахатите; благородният аметист; кварцовата палитра; феерия от планински кристал; природа и изкуство. Специални акценти на музея са „аметистовата стая” и „кристалната пещера”

Г-н Илия Делев (1921–2012), който е роден в България, е създател на колекции с феноменални гигантски минерали в: Париж (Франция) – Национален музей по естествена история; София – Национален музей „Земята и хората”; Сиатъл (САЩ); Страсбург (Франция); Боркуло (Холандия); Чирпан (къща-галерия „Никола Манев”). Неговото изследователско, колекционерско и дарителско дело е свързано с опазването на минералното богатство на нашата планета. За своите заслуги той е отличен с редица държавни и академични награди: „Командор на академичните палми” (Франция); „Мадарски конник” (България); „Доктор хонорис кауза” на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Попадайки в царството на една от световните провинции на скъпоценни минерали в Бразилия, г-н Делев посвещава живота си, от една страна, на търсене, добив и търговия с ювелирни минерали, а от друга – на делото на запазване за бъдещите поколения на най-големите кристални образци, които в редица случаи са били раздробявани за индустриални цели. Той колекционира гигантски и редки кристали и работи за опазване на минералното наследство.

Музеят, освен за представителни, служи още и за образователни и научноизследователски цели, като тук се провеждат учебни занятия на бакалавърско и магистърско ниво по кристалография, минералогия и гемология (науката за скъпоценните минерали), а също така се организират разнообразни научни срещи и форуми.

Контакти

02/8060559
museumuc@mgu.bg