Конкурс по програмата Еразъм+ за летен семестър на учебната 2022/2023 г.

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

В рамките на програма Еразъм+ на Европейския Съюз, МГУ „Св. Иван Рилски“ обявява конкурс за набиране на кандидати за учебната 2022/2023 г. за обмен на:

  • Студенти в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ с цел обучение – 4 места с максимална продължителност до 5 месеца;
  • Студенти с цел стаж – 2 места с максимална продължителност до 3.5 месеца;
  • Докторанти с цел обучение – 2 места с максимална продължителност до 29 дни.

Информация относно програма Еразъм+, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, университетите, с които МГУ има договори за обмен /различни за различните специалности/ и необходимите за кандидатстване документи може да намерите на https://mgu.bg/еразъм

Срок за подаване на документите – 21.11.2022 г. 16.00 ч.

Документите се подават в МГУ „Св. Иван Рилски“, Ректорат, ет. 2, инж. Костадинка Конакчийска, в плик с надпис „За конкурс Еразъм+ обмен 2022-2023- летен семестър.“