Катедра „Химия“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА     CVКабинет: МТФ, 327
Тел.: 8060305
e-mail: marichim@mgu.bg m_panayotova@mgu.bg
доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 325
Тел.: 8060308
e-mail: ivan.kanazirski@mgu.bg

доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328
Тел.: 8060311
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg

гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 325
Тел.: 8060308
e-mail: g.gicheva@mgu.bg

гл. ас. д-р Александър Симеонов Чаначев     CV

Кабинет: МТФ, 326
Тел.: 02 8060309
e-mail: a.chanachev@mgu.bg