Катедра „Техническа механика и машинознание“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Евгени Стоянов КРАЙЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 138M
Тел.: 0878766564
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg

проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 324
Тел.: 8060331
e-mail: mvulkov@mgu.bg

доц. д-р Райна Йорданова ВУЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312
Тел.: 8060303
e-mail: rayna.vucheva@mgu.bg

доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 309
Тел.: 8060332
e-mail: spulev@mgu.bg

гл.ас. д-р Юрий Иванов ИВАНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 310
Тел.: 8060403
e-mail: yuriy.ivanov@mgu.bg

гл.ас. д-р Гергана Запрянова ТОНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334
Тел.: 8060328
e-mail: gtonkova@mgu.bg

гл.ас. д-р Малина Маринова ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334
Тел.: 8060328
e-mail: mivanova@mgu.bg

гл.ас. д-р Живко Григоров ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 205б
Тел.: 0885 852 090
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg