Катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Захари Иванов ДИНЧЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 604
Тел.: 02 8060 450
e-mail: dinchev@mgu.bg

доц. д-р Благовеста Дианова ВЛАДКОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 601
Тел.: 02 8060 455
e-mail: blagovesta.vladkova@mgu.bg

гл.ас. д-р Александър Иванов КРИЛЧЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 602
Тел.: 02 8060 452
e-mail: krilchev@mgu.bg

ас. д-р Добри Иванов ДОБРЕВ

Кабинет: Лабор.блок, 602
Тел.: 02 8060 456; 0878 34 18 39
e-mail: dobri.dobrev@mgu.bg

ас. Надежда Дамянова КОСТАДИНОВА

Кабинет: Лабор.блок, 605
Тел.: 02 8060 457
e-mail: nadezhda.kostadinova@mgu.bg

ас. д-р Диана Димитрова МАКЕДОНСКА

Кабинет: Лабор.блок, 601
Тел.: 02 8060 455
e-mail: diana.makedonska@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Михаил Атанасов МИХАЙЛОВ

Кабинет: Лабор.блок, 631
Тел.: 02 8060 456
e-mail: mihailov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
доц. д-р Елена Димитрова ВЛАСЕВА

Кабинет: Лабор.блок, 605
Тел.: 02 8060 457
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg

Хоноруван преподавател
доц. д-р Павел Михайлов Дяконов

Кабинет: Лабор.блок, 631
Тел.: 02 8060 456
e-mail: pavel.dyakonov@mgu.bg