Катедра „Минералогия и петрография“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CVКабинет: ГПФ, 350
Тел.: 8060383
e-mail: stprist@mgu.bg
доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 350
Тел.: 8060383
e-mail: banushev@mgu.bg

доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352
Тел.: 8060384
e-mail: rpazderov@mgu.bg

гл.ас. д-р Николета Спасова ЦАНКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 362A
Тел.: 8060445
e-mail: nikoleta.tzankova@mgu.bg

гл. ас. д-р Камелия Янкова МАРИНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 353
Тел.: 8060382
e-mail: k.y.marinova@mgu.bg