Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Илиян Христов ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 109
Тел.: 8060267
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg

доц. д-р Кирил Сталинов ДЖУСТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 112
Тел.: 8060465, 8060460
e-mail: justrov@mgu.bg

доц. д-р Валери Петров ГОЧЕВ

Кабинет: МЕМФ, 102
Тел.: 270
e-mail: vgochev@mgu.bg

гл.ас. д-р Николай Лазаров ЛАКОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 109
Тел.: 8060267
e-mail: NLakov@mgu.bg

ас. Росен Ванчев ЙОРДАНОВ

Кабинет: МЕМФ, 109
Тел.: 8060267
e-mail: rosen.yordanov@mgu.bg

ас. Десислава Иванова ДЕЛЧЕВА

Кабинет: МЕМФ, 109
Тел.: 8060267
e-mail: desi.delcheva@mgu.bg

ас. д-р Веселин Василев ТОДОРОВ

Кабинет: МЕМФ, 111
Тел.: 8060270
e-mail: v.todorov@mgu.bg