Катедра „Автоматизация на производствени системи“

Състав на катедрата

 

Ръководител катедра
доц. д-р Ромео Фердинандов АЛЕКСАНДРОВ    CV     Кабинет: МЕМФ, 110    Тел.: 8060265
    e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
доц. д-р Ангел Георгиев ЗЪБЧЕВ CV

Кабинет: МЕМФ, 314
Тел.: 8060266
e-mail: angel.zabtchev@mgu.bg

доц. д-р Здравко Андреев ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 123
Тел.: 8060269
e-mail: iliev@mgu,bg

доц. д-р Мила Илиева ИЛИЕВА – ОБРЕТЕНОВА CV

Кабинет: МЕМФ, лаб. 119 и каб. 115А

Тел.: 02 8060272
e-mail: mila.ilieva@mgu.bg

доц. д-р Даниела Димитрова ПАРАШКЕВОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 126
Тел.: 8060242
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg

доц. д-р Теодора Василева ХРИСТОВА CV

Кабинет: МЕМФ, 127
Тел.: 02 8060268
e-mail: teodora@mgu.bg

доц. д-р Ясен Владимиров ГОРБУНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 123
Тел.: 8060269
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg

доц. д-р Иван Георгиев Проданов CV

Кабинет: МЕМФ, 115А
Тел.: 80 60
e-mail: ivan.prodanov@mgu.bg

 ас. Величка Миткова РУЙКОВА     CV

хоноруван преподавател

Кабинет: МЕМФ, 115А
Тел.: 8060
e-mail: velichka.ruykova@mgu.bg

ас. Володя Владимиров ДЖАРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 14
Тел.:
e-mail: volodya.dzharov@mgu.bg

доц. д-р Диана Дечева ТАШЕВА

хоноруван преподавател

Кабинет: МЕМФ, 123
Тел.: 80 60
e-mail: decheva@mgu.bg

инж. Росен Кирилов КАМБЕРОВ

хоноруван преподавател

Кабинет: МЕМФ, 115А
Тел.: 80 60
e-mail: rosen.kamberov@mgu.bg