Студентска секция на SEG към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Дружеството на геофизиците в България

The SEG’s Student Section at the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” Geophysical Society

 


[ИСТОРИЯ] [ДЕЙНОСТИ]

Постижения и дейности


  • 1во място на студентите Владислав Ангелов и Миглена Тончева в Balkan Challenge Bowl  в Сърбия през 2009 година, довело до участие в SEG Challenge Bowl на 79 -та годишна среща на SEG в Хюстън, САЩ
  • 1во място на студента Володя Хлебников в екип със студент от Нигерия в European Challenge Bowl  в Полша през 2011 година, довело до участие в SEG Challenge Bowl на 81-та годишна среща на SEG в Сан Антонио, САЩ

   

   

  През 2011 г. се състоя 6–ти конгрес на Балканската геофизична общност (BGS) в Будапеща, Унгария. В конгреса взеха участие 9 студента от специалност „Приложна геофизика“, които представиха доклади и постери.
  По време на конгреса студентите Методи Методиев, Ивайло Папратилов и Мария Великова, се състезаваха в провелия се Challenge Bowl (Students'GeoQuiz), където се състезаваха с 16 отбора от Балканите и региона.

   

  В периода  29.05-01.06.2012 година - бакалаври и магистри от студентската секция към SEG, съвместно с техни колеги от "Американската асоциация на петролните геолози (AAPG) към МГУ, посетиха третата международна геонаучна студентска конференция (3IGSC) в Белград, Сърбия, където представиха Минно-Геоложкия университет „ Св. Иван Рилски”. На събитието бяха представени научни доклади от различни сфери на науките за земята. В състoялия се конкурс SEG Challenge Bowe отборът на студентската секция извоюва 4 -то място, състезаващисе с 14 отбора от цяла Европа. По време на конференцията, българските студенти установиха нови контакти с представители на студентски секции на SEG и AAPG от други европейски стрaни. Новите познанства доведоха до ползотворно сътрудничество при реализирането на съвместни студентски проекти.

   

  След края на летния семестър студентите от специалност Приложна Геофизика:  Мария Великова, Любомира Трендафилова, Дафина Благоева и Стойко Христов, бяха поканени да участват в първото международно лятно училище по геофизика ( Geophysical Field Camp in Romania - " Investigate new archaeological site in Jurilovca"). Проектът бе подготвен от студенти на Букурещкия университет, като участие взеха повече от 20 представители от България, Унгария, Сърбия и Румъния.

   

   

  Проектът се реализира в рамките на две седмици, като в програмата му бяха заложени следните мероприятия :

   1. Посещение на сондажен кладенец за добив на нефт и газ „Weatherfort“. Където студентите се запознаха с основите дейности при добива и използваната апаратура. Беше включено също така и посещение до сондаж, където студентите бяха запознати с техниките и методите на каротажното проучване.

    1. Посещение на компанията за търсене и проучване на газ Prospectioni. При посещението си участниците, бяха запознати с водещите лица на компания, с които обменихме информация относно новостите и предизвикателствата при търсенето и проучването на въглеводородни залежи. Беше проведена теренна демонстрация, на където участниците от лятното училище се запознаха с някои методи и техники на сеизмопроучването, след което студентите участваха в полевата обработка на добитите сеизмични данни.

     1. Втората седмица от летния лагер бе отделена за използване на геофизични методи в областта на археологията. Село Журиловка до Черно море ( Румъния ), известно с богатото си археологическо минало датиращо от времето на древна гърция, бе мястото където се проведоха комплексни геофизични и археоложки проучвания. За целите на проучването бяха използвани георадарни, електросъпротивителни и магнитни методи. След съвместна работа със студенти по археология, бяха успешно установени и открити няколко гроба, и зидове на постройки. Предстоят разкопки по намерените от нас структури ( обекти ).

     След края на лятното училище започна десет дневен курс по структурна геология, организиран от студентската секция на AAPG - Румъния. В него взеха участие студентите Любомира Трендафилова, Валентина Илиева и Стойко Христов. Курса включваше изучаване формирането и последващата деформация на балканите. За целта бяха посетени различни геоложки структури в България и Сърбия.

     Секретаря на студентската секция на SEG към МГУ - Стойко Христов, спечели награда да посети годишното събиране на Международния съюз на геофизиците ( SEG society of explorational geophysicist ), провело се в периода 02.11.2012-10.11.2012, в Лас Вегас, Невада, САЩ. Наградата бе споделена с още петдесет студента от цял свят, представители на 27 страни. На конференцията студентът представи студентската секция към катедра приложна геофизика на Минно–Геоложки университет „ Св. Иван Рилски”. Бяха проведени разговори за спонсориране на студентската секция със съвременен софтуер и литература.На събитието студентът взе участие в различни курсове и лекции, свързани с обработката и интерпретацията на геофизични данни.

      

      

     ДОКЛАДИ СЪС СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ
     А) Международна конференция Екологизация 2011., НБУ, 2-4 юни 2011, гр. София, България
     Kirov Dimitar, Sotirov Teodor, Ranguelov Boyko, Spassov Edelways
     Nonlinear approximations of the strong motions due to the L’Aquila (Italy) earthquake
     Доклад представен в пълен текст за публикация в сп. Ecological Engineering and Environment Protection., ISSN 1311-8668

     Б). МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ' 2011 на МГУ "Св. Иван Рилски"
     19-20 Октомври 2011 София, , България
     Boyko Ranguelov, Ivailo Papratilov, Maria Velikova, Edelvays Spassov
     A STOCHASTIC MODEL FOR PREDICTION THE OCCURRENCE OF STRONG EARTHQUAKES (M>7.0) IN THE CHILE SEISMOGENIC AREA
     Доклад представен в пълен текст за публикация в Ann. of M&G University, Vol. 54, Part I, Geology and Geophysics., ISSN 1312-1820

     В) 6th Congress of Balkan Geophysical Society - Budapest, Hungary, 3-6 October 2011
     Earthquake prediction stochastic models – a software using MATLAB algorithms. Application to the Chile seismogenic subduction zone
     Ivaylo Papratilov, Mariya Velikova, Boyko Ranguelov, Edelways Spassov
     Доклад представен като разширено резюме (4 стр.) за публикация