Студентска секция на SEG към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Дружеството на геофизиците в България

The SEG’s Student Section at the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” Geophysical Society

 


[ИСТОРИЯ] [ДЕЙНОСТИ]

История