Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Кодове на специалностите

СПЕЦИАЛНОСТ

КОД

СПЕЦИАЛНОСТ

КОД

Р

З

Р

З

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси

01

31

Електроенергетика и електрообзавеждане

09

39

Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ

02

32

Автоматика, информационна и управляваща техника

10

40

Хидрогеология и инженерна геология

03

-

Екология и опазване на околната среда

11

41

Приложна геофизика

04

34

Подземно строителство

13

43

Разработване на полезни изкопаеми

05

35

Биотехнология

14

44

Обогатяване и рециклиране на суровини

06

36

Компютърни технологии в инженерната дейност

15

-

Маркшайдерство и геодезия

07

37

Геология и геоинформатика

16

46

Механизация на минното производство

08

38

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

17

47

Управление на ресурси и производствени системи

12

-

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето

008

038


НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития