Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Конкурсен изпит по математика

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА


МГУ ще проведе конкурсния изпит по математика на 30 юни 2019 г. от 9,30 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) един ден преди изпита.

В деня на изпита кандидат-студентите заемат местата в залите до 9,15 часа. В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

На изпита могат да се използват само:

 • Справочник по математика, Ангелов, Витанов, Дишлиев и др. (ИК „Анубис, утвърден от МОН) и четиризначни математически таблици за средните училища (Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов);

 • писалка или химикалка, която пише синьо;

 • черен молив;

 • гума;

 • пергел;

 • триъгълник (линия);

 • предоставените от изпитната комисия материали.

Не се разрешава:

 • използването на електронни калкулатори;

 • използването на мобилни телефони и слушалки в залите за изпит;

 • поставяне на знаци върху писмената работа и придружаващите я материали;

 • напускане на залата преди 11.00 часа.

При нарушаване на горните изисквания или при опит за преписване писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.

Във Ваш интерес е да спазвате точно указанията на членовете на изпитната комисия.

Продължителността на изпита е 3 часа.

Оценява се всяка стъпка от решението на всяка задача, т.е. възможно е, без да решите напълно задача, да получите необходимия брой точки за успешно издържан изпит. Решения на задачите и критериите за оценяване се обявяват на 1 юли 2019 г.

Оценките от изпита ще бъдат обявени на страницата на университета (www.mgu.bg) до 4 юли 2019 г.


НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития