Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Състезателен бал

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ


Оценка от изпит, умножена с коефициент


Оценка от диплома

за средно образова­- ние по


Оценка от диплома

за средно образова­ние по

Специалности, за които е в сила бала

Предварителен изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

Кандидатстудентски изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по математика, физика

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по български език и литература

х 2

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по чужд език

х 2

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по география

х 2

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по биология

х 2

+

математика

+

физика

Биотехнология и Екология и опазване на околната среда

Защита на дипломна работа / ЗИ по български език и литература или общообразователна подготoвка

х 2

+

математика

+

физика

всички

Конкурсен изпит (тест) математика (физика), Тест математика + други изучавани предмети, положен в друго ВУ

х 3

+

математика

+

физика

всички

Oценката, получена от състезание (олимпиада), проведени от МОН през 2019г.

х 3

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по избор от горепосочените (договор за сътрудничество)

х 3

+

математика

+

физика

Съгласно матурата


НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития