Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Статистика на резултатите от изпитите по математика


СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА - 2018 Г.

От предварителен изпит по математика в МГУ

Слаб 11.11%
Среден /3.00 - 3.49/ 22.22%
Добър /3.50 - 4.49/ 11.11%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 55.56%
Отличен /5.50 - 6.00/ 0%
Среден успех 4.2


от изпит по математика

Слаб 0%
Среден /3.00 - 3.49/ 25%
Добър /3.50 - 4.49/ 50%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 0%
Отличен /5.50 - 6.00/ 25%
Среден успех 4.15

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития