Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Задачи, решения и критерии за оценяване


Предварителен изпит по математика

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 29.03.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 29.03.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.04.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.04.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.07.2015

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 05.07.2015

Условия и решения на задачите от предварителния изпит, проведен на 27.03.2016

Критерии за оценяване на задачите от предварителния изпит, проведен на 27.03.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 03.04.2016

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 03.04.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 03.07.2016

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 03.07.2016

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 26.03.2017

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 26.03.2017

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 26.05.2018

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 25.03.2018

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 01.07.2018

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 01.07.2018

Условия и решения на задачите от изпит, проведен на 31.03.2019

Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 31.03.2019

Условия и Критерии за оценяване на задачите от изпит, проведен на 30 юни 2019 г.

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития