Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Как се кандидатства в МГУ

Уважаеми кандидат-студенти на МГУ ”Св. Иван Рилски”, 

През 2019 г. Вие може да кандидатствате и да станете наши студенти чрез една от следните възможности:

1. С положен държавен зрелостен изпит (матура) по:

Български език и литература;

Математика;

Физика и астрономия;

Чужд език;

География;

Биология

 2. С получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от МОН през 2019г., когато се кандидатства за редовна форма на обучение:

● Национален (регионален) кръг на олимпиада по: 

математика, физика и астрономия, информатика, чужд език, химия, биология, география, техническо чертане;

● Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии:

Най - добър млад инсталатор“;

Стани стипендиант на ЧЕЗ“;

Най-добър млад строител”

Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС”;

Най-добър техник в машиностроенето”;

Енергетика, икономика и математическо моделиране”;

Мога и зная как”;

Внимание! Получената оценка се признава за положен конкурсен изпит (умножава се с най- високия за МГУ коефициент 3 при образуване на състезателния бал).

3. С положен  конкурсен изпит в МГУ или в друго висше училище

 Предварителен изпит по математика:

31 март 2019г. (неделя), от 9.30 часа 

Кандидатстудентски изпит по математика:

30 юни 2019г.(неделя), от 9.30ч.

Съгласно „Правила за прием на студенти” през 2019г. и с решение на АС преференциални условия при кандидатстване получават кандидат-студенти, завършили професионални (профилирани) гимназии, с които МГУ има сключен договор за сътрудничество 

На вниманието на кандидат-студентите,  завършили преди 2008г

Уважаеми кандидат-студенти,

Ако не разполагате с необходимото време да се подготвите за изпит, ние Ви предлагаме и други опции да станете студенти на МГУ. Достатъчно е в дипломата за средно образование да имате

Оценка от защита на дипломна работа;

или

Оценка от зрелостен изпит по:

Български език и литература 

или

Общообразователна подготовка 

 Не се колебайте да се консултирате с екипа на Приемна „Кандидат-студенти” или да изпратите сканирано копие на дипломата си, за да получите компетентен отговор за възможностите, с които разполагате. За контакти: София, Студентски град, МГУ „Св. Иван Рилски”, Приемна „Кандидат-студенти”

тел.  02 8060530; 02 8060208 

моб. 0879807880

е-mail: education.uio@mgu.bg

 

ПОЖЕЛАВАМЕ  ВИ УСПЕХ!

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития