Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Образователни степени и дипломи

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ И ДИПЛОМИ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените, давани в университетите на Европейския съюз и САЩ.

Бакалавър е първата образователно- квалификационна степен и се получава след 4- годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по базовите специалности на университета. Обучението за придобиване на тази степен завършва с държавен изпит или дипломна работа. Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по съответната специалност.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен  "магистър"  се провежда в три основни направления:

1. профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с продължителност 1-1,5години;

2. подготовка след завършено средно образование по специалност, за която се предвижда обучение само за придобиване на образователно- квалификационна степен "магистър" с продължителност на обучението 5 години;

3. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност. 

Доктор е образователна и научна степен, включваща обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и ЕС.

Във Филиал – Кърджали се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър. Продължителността на обучението е 4 годиниНовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития