Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Специалности


Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия - МиГ
(Код на специалността: 07 - Редовно обучение; 37 - Задочно обучение)
[анотация]
Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
(Код на специалността: 06 - Редовно обучение; 36 - Задочно обучение)
[анотация]
Подземно строителство - ПС
(Код на специалността: 13 - Редовно обучение; 43 - Задочно обучение)
[анотация]
Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
(Код на специалността: 05 - Редовно обучение; 35 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на ресурси и производствени системи - УРПС
(Код на специалността: 12 - Редовно обучение)
[анотация]
-
(Код на специалността: )
[анотация]

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ <<web site>> [Представяне]
(Код на специалността: 10 - Редовно обучение; 40 - Задочно обучение)
[анотация]
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ [Представяне]
(Код на специалността: 17 - Редовно обучение; 47 - Задочно обучение)
[анотация]
Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
(Код на специалността: 09 - Редовно обучение; 39 - Задочно обучение)
[анотация]
Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД [Представяне]
(Код на специалността: 15 - Редовно обучение)
[анотация]
Механизация на минното производство - ММП [Представяне]
(Код на специалността: 08 - Редовно обучение; 38 - Задочно обучение)
[анотация]
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето - КМКПМ
(Код на специалността: 008 - Редовно обучение; 038 - Задочно обучение)
[анотация]

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Биотехнология - БТ
(Код на специалността: 14 - Редовно обучение; 44 - Задочно обучение)
[анотация]
Геология и геоинформатика - ГГИ
(Код на специалността: 16 - Редовно обучение; 46 - Задочно обучение)
[анотация]
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
(Код на специалността: 01 - Редовно обучение; 31 - Задочно обучение)
[анотация]
Екология и опазване на околната среда - ЕООС
(Код на специалността: 11 - Редовно обучение; 41 - Задочно обучение)
[анотация]
Приложна геофизика - ПГ
(Код на специалността: 04 - Редовно обучение; 34 - Задочно обучение)
[анотация]
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ
(Код на специалността: 02 - Редовно обучение; 32 - Задочно обучение)
[анотация]
Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ
(Код на специалността: 03 - Редовно обучение)
[анотация]
НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития