Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Уважаеми кандидат-студенти,

Тази година Минно - геоложкият университет ще приема студенти в 7 професионални направления и 18 специалности от редовна и задочна форма на обучение

Подаване на документи

Начало: 11 март 2019г.

Краен срок::

-  5 юли 2019г. 

за кандидатстване с оценка от дипломата за средно образование;

-  29 юни 2019г. (12:00ч)

за кандидати, участващи в конкурсния изпит по математика на 30 юни 2019г.

Необходими документи за кандидатстване

-  Заявление-декларация  (Приложение 2 от справочника на МГУ);

-  Диплома за завършено средно образование и копие от нея;

-  Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена кандидатстудентска такса в размер на 45лв

 

Предварителен изпит

31 март 2019г.

Подаване на документи

Начало: 11 март 2019г.

Краен срок:: 29 март 2019г.

Необходими документи за участие в предварителен изпит

-  Заявление (Приложение 1 от справочника на МГУ);

-  Документ за самоличност (лична карта) за сверка;

-  Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за участие в предварителен изпит в размер на 50 лв. 

. Важно за участниците в изпити!

В дните на изпитите (предварителен /кандидатстудентски) кандидат-студентите заемат местата си в залите до 9,15 часа. Продължителността на изпит е 3 ч. с начало 9.30ч.

В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

Разпределението по зали и получените оценки се обявяват на адрес results.mgu.bg  

Закупуване на документи: сграда Ректорат, 2-и етаж, стая 62 (каса)

Подаване на документи : сграда Ректорат, 1-ви етаж, Приемна „Кандидат-студенти”

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

За контакти с нас:

 

МГУ „Св. Иван Рилски”

София, Студентски град

Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат, 1 етаж

тел. 02 80 60 530; 02 80 60 208;

моб. 0879807880

education.uio@mgu.bg

 


НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития