Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Въпроси и отговори

Въпрос: Завършил съм средно образование преди 2008г. и нямам ДЗИ (матура). Мога ли да кандидатствам по документи за всички специалности на Вашия университет.
Отговор: Нашите правила позволяват кандидатстване по документи за завършили преди 2008г., а именно:
1-ви вариант : С оценката от зрелостен изпит в дипломата за средно образование по един от следните предмети: 
- български език и литература; 
- математика; 
- физика и астрономия; 
- чужд език; 
- биология 

Отнася се за завършили СОУ (гимназия) 
или 
2-ри вариант: С оценка от защита на дипломна работа от дипломата за средно образование, ако сте завършили техникум (професионална гимназия, професионално училище или професионални паралелки на СОУ) . 
Ако отговаряте на условията и на двата варианта, избира се по-високата оценка за образуване на състезателен бал.


Въпрос: Участник съм в националния кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ”. Мога ли да участвам в класиране с получена оценка. 
Отговор: Вие можете да подадете документи и да участвате директно в класиране за редовна форма на обучение с тази оценка. Това се отнася не само за Вас, но и за Ваши съученици, които са взели участие в национален (регионален) кръг на олимпиади или състезания по професии, изброени в чл.8, ал1, т.6 на „Правила за прием на студенти в ОКС „бакалавър”, които можете да прочетете в нашия сайт.


Въпрос: Завършвам тази година специалност „Компютърна техника и технологии” в професионална техническа гимназия „Н.Й. Вапцаров”-гр. Враца. Как мога да стана студент във вашия университет по същата специалност. 
Отговор: Първото условие е да се явите и да положите успешно матурите си. Може да кандидатствате с оценката, получена от матура по: БЕЛ, математика, физика или чужд език.


Въпрос: На предварителния изпит получих оценка 5.20. Какво още трябва да направя, за да стана студент в МГУ. 
Отговор: Трябва да направите още едно усилие, а именно: Да подадете документи за кандидатстване (Приложение 2) на справочника и да представите диплома – оригинал и копие от нея за завършено средно образование. В противен случай оценката остава за Ваше сведение. Плаща се и такса за кандидатстване, чийто размер се утвърждава от МС. Обмислете и подредете внимателно кодовете на специалностите по реда на Вашите желания. Успех! 


Въпрос: На предварителния изпит получих оценка Слаб. Нямам възможност да участвам в изпита на 2 юли, тъй като ще отсъствам от BG. Имам ли някакъв шанс да се запиша за студент във вашия ВУЗ. 
Отговор: Да, като подадете документи за кандидатстване в срок до 7 юли 2017г. в удобно за Вас време. МГУ приема вече кандидатстудентски документи. Вие ще се класирате с оценка от положена матура (БЕЛ, математика, физика, чужд език, биология ). Ако сте завършили преди 2008г., погледнете 2-та варианта в отговора, който сме дали на първия въпрос.

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития