Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Важни дати и телефони
ВАЖНИ ДАТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

6.ІІІ-24.ІII вкл.

        Подаване на документи за предварителен изпит в МГУ “Св.Иван Рилски“

6.ІІІ-30.ІII вкл.

        Подаване на документи за предварителен изпит в гр. Стара Загора

24.ІII

        Разпределение по зали за предварителен изпит в МГУ „Св.Иван Рилски“

25.ІII

        Предварителен изпит (от 9.00 ч)  в  МГУ „Св.Иван Рилски“

1.ІV

До 29.III вкл.

До  5.IV вкл.

14.IV

        Предварителен изпит (от 9.00 ч) в гр. Стара Загора

        Обявяване на резултатите от изпита в МГУ

        Обявяване на резултатите от изпита в Стара Загора

        Идентификация на писмените работи от предварителните изпити по математика в МГУ „Св.Иван Рилски“ и гр.Ст.Загора

11.VІ-30.VІ вкл.

 

11.VІ-06.VІІ вкл.

        Подаване на документи за кандидатстване чрез конкурсен изпит (30.VI - до 12.00ч.)

        Подаване на документи за кандидатстване без конкурсен изпит  

30.VІ

-      Разпределение по зали

01.VІІ

02.VІІ

        Кандидатстудентски изпит по математика (от 9.00 ч)

        Обявяване на критериите за оценяване на задачите

До 05.VІІ вкл.

06.VII

        Обявяване на резултатите от изпита

        Идентификация на писмените работи от изпита по математика

9.VІІ

        Обявяване на резултатите от първо класиране

9.VІІ-13.VІІ вкл.

        Записване на приетите на първо класиране

15.VІІ

        Обявяване на резултатите от второ класиране

16.VІІ -20.VІІ вкл.

        Записване на приетите на второ класиране

22.VІІ

-        Обявяване на резултатите от трето класиране

23.VІІ-27.VІІ вкл.

-        Записване на приетите за студенти на трето класиране

От 9.VІІ

-        Прием на документи на пропуснали срока кандидат-студенти,   само за специалности, за които има незаети места и липсват чакащи следващо класиране кандидати

 

 

 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Ако искате да се информирате за:

Позвънете на

Подаване на документи за предварителен изпит и кандидатстване в МГУ

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Резултати от предварителен и кандидатстудентски изпит

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Резултати от класиранията в МГУ и срокове за записване

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Записване и необходими документи на новоприети студенти в:

Геологопроучвателен факултет

за специалностите ГПМЕР, ГГИ, ХИГ, ПГ, СДТНГ, ЕООС, БТ

Миннотехнологичен факултет

за специалностите РПИ, МиГ, ОРС, ПС, УРПС

Минноелектромеханичен факултет

за специалностите АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ,  КТИД, ГГПТТ

 

(02) 80 60 207

 

(02) 80 60 206

 

(02) 80 60 510

Възстановяване на студентски права и прехвърляне от друго ВУ:

Геологопроучвателен факултет

за специалностите ГПМЕР, ГГИ, ХИГ, ПГ, СДТНГ, ЕООС, БТ

Миннотехнологичен факултет

за специалностите РПИ, МиГ, ОРС, ПС, УРПС

Минноелектромеханичен факултет

за специалностите АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ,  КТИД, ГГПТТ

 

 

(02) 80 60 207

 

(02) 80 60 206

 

(02) 80 60 510

Резервация на легла в общежитие преди конкурсните изпити

0879 807 921

Настаняване в студентско общежитие - условия за ползване и необходими документи

0879 807 921

Резултати от класиране и настаняване в общежитие

0879 807 921

Подаване на документи и кандидатстване във Филиал – Кърджали

(0361) 61789

 

 

 

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития