Общежития
Студентски общежития

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Студентски общежития

Заповед - Kандидатстване за общежития 2016

Класиране Общежития МГУ 2017

МГУ стопанисва четири студентски общежития и един студентски стол. Несемейните студенти се настаняват в бл. №1 и 22А, а семейните - в бл. № 60В и 60Г. Отдел “СОС” поддържа много добри битови условия, като месечните наеми са едни от най-ниските в Студентския град. Значителна част от студентите, редовно обучение в МГУ, ползват студентско общежитие.

Във всички общежития са създадени условия за изграждане и ползване на компютърни мрежи с достъп до ИНТЕРНЕТ до всяка стая.

Настаняването на първокурсниците се извършва чрез класиране по реда на конкурсния бал. Като допълнителен критерий, при равен бал се класира студентът с удостоверен по-нисък средномесечен доход. Документи за общежитие на записани студенти се подават в офис 4 на студентско общежитие бл.1, тел. 0879 807 921. Условията за кандидатстване за студентско общежитие, срокове и класиране може да намерите в Интернет на адрес: http://mgu.bg.

ВАЖНО! МГУ разполага с достатъчен капацитет да настанява всички приети първокурсници – редовно обучение, желаещи да ползват студентско общежитие.

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития