ТАКСИ И БАНКОВА СМЕТКА

Заповед - за таксите за обучение през 2018/2019 г.


БАНКОВА СМЕТКА – МГУ „Св.Иван Рилски“
IBAN:BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития