Контакти за магистри

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Ако искате да се информирате за: Позвънете на:
Подаване на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" - за всички специалности (02) 80 60 208
Резултати от класиране:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510
Записване и необходими документи на новоприети студенти:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития