Важни телефони:
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития
Уважаеми кандидат-студенти, получената оценка от предварителния изпит по математика може да видите чрез Вашия профил на: results.mgu.bg

На вниманието на кандидат-студентите! За останали ограничен брой места в специалности – ОКС „Бакалавър”, моля, информирайте се на тел. 028060208. За кандидатстване и обучение в ОКС „Магистър” справка ще получите на тел. 028060530 или на място в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ ”Св. Иван Рилски”.