Уважаеми кандидат-студенти, МГУ Ви информира за останали единични незаети места по специалности в редовна и задочна форма на обучение. За повече информация: тел. 028060208, 0879807880 или на място в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ, Ректорат, етаж 1.

На вниманието на кандидат-магистрите! Уважаеми кандидат-магистри, за информация моля, натиснете Тук!
Срокът за подаване на документи се удължава до 16.00ч. на 24.09.2019г.

Важни телефони:
Кандидат-студенти: 028060 530, 028060208, 0879807880
За записване:
028060207, 0879807894 - Деканат ГПФ
028060206, 0879807884 - Деканат МТФ
028060222, 0879807892 - Деканат МЕМФ
0879807921 – Настаняване общежитие

Уважаеми кандидат-студенти, МГУ Ви информира за останали единични незаети места по специалности в редовна и задочна форма на обучение. За повече информация: тел. 028060208, 0879807880 или на място в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ, Ректорат, етаж 1.