logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

08.06.2021

Cъобщение от катедра: Математика и информатика

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2020/21 година

на 08 юли (четвъртък) 2021 г.  

от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност", ОКС „Бакалавър“

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 08 юли (четвъртък) 2021 г. от 10:00 часа  

за абсолвентите от специалност: „Компютърни технологии в инженерната дейност“, ОКС „Магистър“

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                        до 06.07.2021г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ      до 05.07.2021г.

 

 

Каб. 509

доц. д-р Николай Янев

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter