logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

15.02.2021

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2020/21 година

на  11 март (четвъртък) 2021 г.  

от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 12 март (петък) 2021 г. от 9:00 часа  

за абсолвентите от специалностите:

Открито разработване на полезни изкопаеми“, „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ и „Техника и технология на взривните работи“,ОКС „МАГИСТЪР“

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                        до 08.03.2021г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ      до 08.03.2021г.

Каб. 215

Доц. д-р Евг. Александрова

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter