logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

05.02.2021

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2020/21 година

на 10 Март(Сряда) 2021 г.  

от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

по ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, за абсолвентите от специалността ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ на ОКС БАКАЛАВЪР

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 9:00 часа  

за абсолвентите от специалности

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ, ПЕТРОЛНА ГЕОЛОГИЯ и ИКОНОМИКА НА ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА на ОКС МАГИСТЪР

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                        до 08.03.2021г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ     до 04.03.2021г.

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТА

 

<

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter