logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

05.11.2020

Групата ГЕОТЕХМИН и МГУ „Св. Иван Рилски“ обявяват конкурс за стипендианти за 2021 година

Групата ГЕОТЕХМИН предоставя целеви стипендии на студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“, за учебната 2020/2021 година. Стипендиите се даряват от дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

Размерът на една стипендия за една година е 1500 лв.

В Програмата за стипендии на Групата ГЕОТЕХМИН могат да участват студенти, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ - втори, трети и четвърти курс.


Компанията от групата на ГЕОТЕХМИН - „Елаците-Мед“ АД предоставя следните стипендии:

За специалност: „Електроенергетика и електрообзавеждане“ (ЕЕЕО) – 2 стипендии за студенти от IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

За специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“ (РПИ) – 1 стипендия за студенти от IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

За специалност: „Автоматика, информационна и управляваща техника“ (АИУТ) – 2 стипендии за студенти от IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

За специалност: „Механизация на минното производство“ (ММП) – 2 стипендии за студенти от IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

За специалност: Маркшайдерство и геодезия (МиГ) - 1 стипендия за студенти от IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са български граждани;

  2. Да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) за предходната учебна година


Компанията от групата на ГЕОТЕХМИН - Геострой АД предоставя 1 стипендия за студенти от II или III курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност: „Екология и опазване на околната среда“ (ЕООС)

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са български граждани;

  2. Да имат среден семестриален успех най-малко много добър (4.50) за предходната учебна година


Компанията от групата на ГЕОТЕХМИН - Геотрейдинг АД предоставя 2 стипендии за студенти от II, III или IV курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност: Механизация на минното производство“ (ММП)

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са български граждани;

  2. Да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) за предходната учебна година


Освен стипендии, дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД осигуряват възможност на стипендиантите да проведат платен стаж във фирмите, с продължителност минимум от 1 месец, през периода юни – септември 2021 година.


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография

  2. Мотивационно писмо

  1. Академична справка от съответния Деканат на МГУ „Св. Иван Рилски“ удостоверяваща средния семестриален успех за предходната учебна година.


Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават до 18 декември 2020 г. включително на следните електронни адреси:

За студенти от Миннотехнологичен факултет:

Телефони за контакт и съдействие: 02/8060236, 02/ 8060206  

За студенти от Минно-eлектромеханичен факултет:

Телефони за контакт и съдействие: 02/8060222, 02/8060510

За студенти от Геологопроучвателен факултет:

Телефони за контакт и съдействие: 02/8060230, 02/8060207

Приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter