logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

02.11.2020

Възпитаник на МГУ „Св. Иван Рилски“ получи награда „Изобретател на 2020 г." в САЩ

Д-р инж. Борислав Чакъров беше награден за "Изобретател на 2020 г." в САЩ. Д-р Чакъров завършва специалност "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ" в катедра „СДТНГ“, Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“. През 2001 година защитава дисертационен труд на тема: „Разработване и изследване на елементи от изваждаеми системи за измерване по време на сондирането“ в катедра "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ". Работил е в научноизследователския сектор, като научен сътрудник и асистент в МГУ „Св. Иван Рилски“. Д-р инж. Борислав Чакъров редовно гостува и участва в научните семинари по „Техника и технология на сондирането“, организирани от катедра "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ", като изнася доклади за иновативни технологии, които отразяват най-новите авангардни постижения в областта на сондажните технологии. Д-р Чакъров е автор и съавтор на множество изобретения, както в България, така и в САЩ, продължител на делото на учители, като проф. д-р Николай Ненков. През 2019 година д-р Чакъров изнася доклади пред патентния офис на САЩ на тема “The Evolution and Advancement in Oil Well Directional Drilling”. МГУ „Св. Иван Рилски“ се гордее с възпитаниците си, разнасящи славата на българската школата по сондиране, както у нас, така и по широкия свят.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter