logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

25.10.2020

63-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ 2020 - реален трансфер на знания и технологии от науката към бизнеса и обществото

На 23.10.2020 г., при свободен достъп, в платформата ZOOM се проведе 63-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Генерални спонсори на събитието бяха: „Асарел-Медет“ АД, „Геотрейдинг“ АД, „Дънди Прешъс Металс“, „Геострой“ АД. Златни спонсори: Аурубис България, „Лого-Къмпани“ ЕООД, „ПЕ-ВА-Комерс“ ЕООД, и ЕТ „Евстати Димитров“. Сребърни спонсори: „Елаците – мед“ АД, „Каолин“ АД, и „Виваком“. Бронзови спонсори: „Геотехмин“ ООД, „Ескана“АД, „Ескана Инвест – 96“АД, Сдружение „Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества“ и „Пи Би Екс Консултинг“ ЕООД.
Традиционно в конференцията участваха млади и утвърдени учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти и студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Национален Център за Полярни Изследвания, Български Антарктически Институт, Институт по органична химия на БАН, Рудненский индустриальный институт, Казахстан, Чилийски Антарктически Институт, Пунта Аренас, Университет по минно дело и технологии, Пекин, Китай, Сатбаев University Казахстан и Уочестърски политехнически институт, САЩ, които представиха последните си научни разработки в областите проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, природни науки, математика и информатика, технически, социални, хуманитарни и стопански науки.
Работните езици на конференцията бяха български, английски и руски. Приветствено слово към участниците в конференцията отправиха проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Радомир Чолаков – Изпълнителен директор на Каолин АД.
Модератори на научното събитие бяха доц. дн Ирена Григорова, доц. д-р Анатолий Ангелов, доц. д-р Николай Янев, доц. д-р Борис Вълчев, гл. ас. д-р Весела Петрова и гл. ас. д-р Симеон Асеновски.
В рамките на онлайн форумът бяха представени 19 научни доклада, както и 5 фирмени презентации.
63-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ беше организирана в 5 секции, а именно:
Секция 1: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
Секция 2: Добив и преработка на минерални суровини
Секция 3: Приложни биотехнологии
Секция 4. Механизация, електрификация и автоматизация на мините
Секция 5. Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия
В продължение на две седмици, бяха проведени специални обучения на всички участници (модератори, презентатори и гости от България и чужбина).
Целта на специализираните обучения беше изграждане на цялостна дигитална култура и умения за ползване на комуникационни платформи. Всички доклади от 63-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ бяха публикувани в Journal of Mining and Geological Sciences, бр. 63/2020, както и в най-новото издание на МГУ «Св. Иван Рилски»: Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, бр. 1/2020 (в електронен и книжен формати).Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ произнася приветствено слово към участниците и гостите на 63-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter