logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

13.10.2020

Споразумение за сътрудничество между МГУ и Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 13.10.2020г. проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев" проведоха среща, на която обсъдиха визията за развитие на висшето образование и идеи за споделяне на ресурси, знания и опит.

Дискутирани бяха добри практики, прилагани в онлайн обучението на студенти, в условията на Covid-19.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища. В него се предвижда съвместна работа за развитие на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработване на съвместни програми за обучение; сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter