logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

28.09.2020

ТОТАЛ Е&П България – информация за образователни курсове

В съответствие със споразумението за сътрудничество между ТОТАЛ Е&П България и МГУ „Св. Иван Рилски“, ТОТАЛ Е&П България продължава да предоставя възможности за повишаване на квалификацията на нашите студенти, докторанти, млади и утвърдени учени.
ТОТАЛ Е&П България подкрепя технически и финансово образователни курсове, които са безплатни и завършват с изпит и сертификат. Те са базирани на професионална експертиза и се преподават чрез примери от практиката. Курсовете се водят на английски език от лектори от Асоциация “Total Professeurs Associ?s”/TPA/: https://tpa.cantico.fr/en/home
В началото на новата академична година ТОТАЛ Е&П България предоставя информация за всички курсове, а също така и за най-новото предложение от ТРА – кратък 15 часов академичен курс или онлайн лекция на тема „Климат и енергиен преход“.
ТОТАЛ Е&П България организира и безплатен онлайн курс „Мобилността в бъдещето - устойчиви технологии за автомобилния сектор“. Регистрацията е до 30.10.2020 г.
Целта на този четириседмичен курс, в контекста на енергийния преход и устойчивата мобилност, е да бъдат разбрани техническите специфики и екологичните проблеми, свързани с автомобилната индустрия. Този курс е предназначен за студенти или за професионалисти, които се интересуват от енергийния и автомобилния сектор. Повече информация за курса и регистрация:
https://mooc.mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365#training
Каталог с подробни описания на всички курсове

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter